Direktor i selektor, filmski redatelj Bernardin Modrić:

Telefon: +385 98 329 162
E-mail: bernardin@istrafilm.hr

FRANJEVAČKI SAMOSTAN TRSAT
Frankopanski trg 12
51000 RIJEKA

Poštovani autori i prijatelji,

Budući je FESTIVAL TRSAT sasvim sigurno festival s najmanjim financijskim sredstvima u Hrvatskoj, to Vam i ove godine nismo u mogućnosti pokriti troškove dolaska i smještaja u Rijeci.

One koji unatoč toga budu htjeli biti na Trsatu tih dana upućujemo da smještaj potraže na BOTEL MARINA, Adamićev gat (u riječkoj luci). Više informacija na info@botel-marina.com ili +385 51 410 162, +385 51 410 163.